👈 فروشگاه فایل 👉

اقدام پژوهی چگونه توانستم جمله سازی و انشای دانش آموزان را در کلاس چند پایه تقویت کنم

ارتباط با ما

... دانلود ...

اقدام پژوهی چگونه توانستم جمله سازی و انشای دانش آموزان را در کلاس چند پایه تقویت کنم

عنوان : دانلود اقدام پژوهی چگونه توانستم جمله سازی و انشای دانش آموزان را در کلاس چند پایه تقویت کنم

تعداد صفحه: 30

چکیده

درس انشا و نگارش فارسیشینی از دروس پایه و اصلی برای تفنر وخلاقیت در دانش آموزان است.

اما متاسفانه تدریس انشا و نگارش فارسیش باشیوه های خلاق که دانش آموزان را در نوشتن ماهر و توانا کند در مدارس کشور ما رایج نیست. و کم اهمیت تلقی می شود. و عدم آموزش صحی آنش

ینی از علل اصلی ناتوانی دانش آموزان در نوشتن محسوب می گردد.

از آنجایی که مدت 9 سال بود که در مدارس عشایری و چند پایه تدریس می نمودم و به علت دو زبانه بودن،مدت کوتاه آموزشیشفقرفرهنگی واقتصادیشبی سوادی والدین و... دانش آموزان دردروس تحصیلی بشصوص مهارت نوشتن دچارمشنل بودند و این مسله رادرآموزشگاه انقلاب با 6 دانش آموزی که داشتم بیشتر احساس کردم و بر آن شدم تا راهی برای حل این مشنل پیدا کنم به همین منظورازتجارب همنارانشکتب واقدام پژوهش های انجام شده دراین راستا استفاده

کردم و روش های چون شاداب سازی کلاس و ایجاد کتابشانه کلاسی-آموزش دستور زبان- انواع بازی)بازی مشالفهاش پشش اخبارش چی مال چیه , کی مال کیه(- قصه های تصویری- خواندن

قصه و خلاصه نویسی آن- نمایش فیلم و داستان و استفاده از کارینارتور را انتشاب کردم و آن را در کلاس خود به اجرا درآوردم که ارزشیابی و بازدیدهای بعمل آمده حاکی ازپیشرفت کار بود.

درآخربا مقایسه نمرات و گزارش بازدید و اظهارنظر همناران و تایید روش های انجام شده به این نتیجه رسیدم که به هدف خودکه هماناتقویت جمله سازی و انشا بود نائل آمدم.

👇محصولات تصادفی👇

دانلود پاورپوینت آشنایی با روش های کارآفرینی پاورپوینت قانون جرائم رایانه ای پاورپوینت در مورد تب خونریزی دهنده کریمه کنگو دانلود پاورپوینت آشنایی با بازوپایان دانلود پاورپوینت شیمی چهارم دبیرستان سرعت متوسط تولید و مصرف