👈 فروشگاه فایل 👉

پرسشنامه سنجش عشق

ارتباط با ما

... دانلود ...

پرسشنامه سنجش عشق

پرسشنامه سنجش عشق

فرمت ورد قابل ویرایش

تعداد سوالات: 35

شیوه نمره گذاری: دارد

روایی: دارد

پایایی: دارد

پرسش نامه عشق :

پرسش نامه محقق ساخته عشق که جهت سنجش و ارزيابي ميزان عشق در رابطه زناشويي به کار مي رود ابتدا شامل 48 سوال بوده و سوالات مربوط به مولفه شناخت(1-12)، احترام(13-24)، دلسوزي(25-36) و احساس مسؤوليت(37-48) زوجين نسبت به يکديگر است. پاسخ دهندگان جواب خود را در يک مقياس ليکرت 5 درجه اي( خيلي زياد، زياد، در حد متوسط، کم و خيلي کم ) بيان مي کنند.

👇محصولات تصادفی👇

جامعه شناسی ایل و عشایر مديريت در پهنه فرهنگ ها پاورپوینت سيستم هاي اطلاعاتي مديريت پاورپوینت در مورد قوانین تامین اجتماعی پاورپوینت بيمارستان