👈 فروشگاه فایل 👉

سيري كوتاه در تاريخ عربستان

ارتباط با ما

... دانلود ...

سيري كوتاه در تاريخ عربستان

عربستان يا شبة جزيرة عربستان سرزميني است در منتهي اليه جنوب غربي آسيا به شكل مربع مستطيل با ضلعهاي نامتساوي كه بين 12 و 22 درجة عرض شمالي و 35 و 60 درجة طول شرقي ميان افريقا و قسمت بزرگي از آسيا قرار گرفته است. مساحت اين سرزمين به دو ميليون و ششصدهزار كيلومتر مربع مي رسد. عربستان از شمال به كشورهاي اردن و عراق، از شرق به خليج فارس و درياي عمان و درياي عرب، از جنوب به خليج عدن و از سوي مغرب به درياي سرخ محدود است. چنانكه مي‌بينيم سرزمين عربستان از سه جانب به دريا پيوسته و اين سه جانب را پنج دريا فرا گرفته است، و تنها از سمت شمال است كه به خشكي منتهي مي‌شود. يا اين همه درون اين سرزمين از آب كه مايه زندگاني هر جانداري است بهرة چنداني ندارد.

👇محصولات تصادفی👇

اچ اف سی اس و کاربرد ان در صنایع غذایی پاورپوینت ریاضی اول دبستان تم24 پاورپوینت در مورد آسیب های ورزشی مبانی نظری قابلیتهای نوآوری و بازاریابی پاورپوینت یادگیری مبتنی بر نمونه