👈 فروشگاه فایل 👉

گزارش كار آزمايشگاه الكترونيك 1 (رشته فيزيك كاربردي)

ارتباط با ما

... دانلود ...

گزارش كار آزمايشگاه الكترونيك 1 (رشته فيزيك كاربردي)

گزارش كار آزمايشگاه الكترونيك 1(رشته فيزيك كاربردي) دارای 37 صفحه وبا فرمت ورد وقابل ویرایش

مقاومت :

براي خواندن مقدار مقاومت‌هاي كربني از كدهاي رنگي استفاده مي‌كنيم به اين ترتيب كه : رنگ اول و دوم را به صورت عدد و رنگ سوم را به صورت توان عدد ده در آنها ضرب مي‌كنيم و رنگ چهارم بيانگر درصد خطا است.

درصد خطا (عدد چهارم) × عدد سوم10 × عدد اول و دوم = مقدار مقاومت

اگر رنگ چهارم طلايي بود 5% خطا و اگر نقره‌اي بود 10% خطا در نظر مي‌گيريم و اگر رنگ چهارم نداشتيم خطا 20% است.

اگر رنگ سوم طلايي بود بين رقم اول و دوم مميز مي‌گذاريم ولي اگر رنگ سوم نقره‌اي بود، مميز قبل از دو رقم قرار مي‌گيرد.

مشكي قهوه‌اي قرمز نارنجي زرد سبز آبي بنفش خاكستري سفيد

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

خازن :

1- خازن الكتروليتي : خازنهايي كه پايه‌هاي مثبت و منفي دارند.

براي تشخيص پايه‌هاي مثبت و منفي : اصولاً در اين خازنها يك نوار رنگي در كنار پاية منفي وجود دارد يا پايه‌هاي مثبت بلندتر از پايه‌هاي منفي هستند. همچنين حداكثر ولتاژ هم روي آنها نوشته شده و ظرفيت‌شان برحسب f نيز مشخص است.

2- خازن غيرالكتروليتي : اين خازن‌ها به دو صورت خازن‌هاي عدسي و خازن‌هاي مكعبي در آزمايشگاه وجود دارند. اين نوع خازن‌ها پايه‌هاي مثبت و منفي ندارند و ظرفيت آنها نيز معلوم است.

براي خواندن ظرفيت اين نوع خازن، معمولاً عددي روي آنها نوشته شده است كه بايد دو رقم اول را بنويسيم و به ازاي رقم سوم صفر بگذاريم. اين عدد ظرفيت خازن را برحسب پيكو فاراد نشان مي‌دهد.

333 33000 pf

1 mf : 10-3 f

1 f : 10-6 f

1 nf : 10-9 f

1 pf : 10-12 f

ديود :

در آزمايشگاه سه نوع ديود داريم:

1-LED : (در رنگهاي مختلف) براي تشخيص آند و كاتد : چون اين ديودها شفافند مي‌توانيم اتصال داخل آنها ببينيم. خواهيم ديد كه، اتصال مياني با دو عرض مشخص است، عرض بزرگتر آند و عرض كوچكتر كاتد است (تقريباً مانند يك فلش است) و عبور جريان نيز در جهت فلش است. (كاتد آند)

ديود در حالت ايده‌آل هم‌ارز يك كليد است.

كليد بسته باياس مستقيم

كليد باز باياس معكوس

اگر اين نوع ديود را به جريان متناوب وصل كنيم به علت عوض شدن جهت جريان به نظر مي‌رسد اين ديود روشن و خاموش مي‌شود.

2- ديود زنر : اين نوع ديود براي تثبيت ولتاژ استفاده مي‌شود. در باياس معكوس هنگاميكه پديده بهمن اتفاق مي‌افتد (در ولتاژ ثابت، جريان بالا مي‌رود) اين ديود تازه شروع به كار مي‌كند. براي تشخيص آند و كاتد : يك طرف اين ديود رنگ تيره‌اي دارد، اين نوار كاتد است.

3- ديود معمولي : از دو جنس متفاوت ژرمانيوم و سلسيوم ساخته مي‌شود. براي تشخيص آند و كاتد : در يك سمت آنها نوار رنگي وجود دارد كه كاتد است. اگر نوار رنگي بر روي اين نوع ديودها وجود نداشت مي‌توانيم با آزمايش آند و كاتد آنرا مشخص كنيم.

ترانزيستورها :

ترانزيستورها همگي سه پايه دارند. در كنار يكي از پايه‌ها يك زائده وجود دارد كه مشخص كنندة پايه اميتر است. به دو نوع NPN و PNP تقسيم مي‌شوند.

صفحات برد بورد :

اين صفحات از چهار تكه تشكيل شده‌اند. طبقات 1 و 4 مانند هم و طبقات 2 و 3 نيز مانند هم هستند.

طبقه 1و4 : روزنه‌ها در راستاي طول با هم ارتباط دارند و در راستاي عرض مستقل از هم هستند.

طبقه 2و3 : روزنه‌ها در راستاي عرض با هم ارتباط دارند و در راستاي طول مستقل از هم هستند.

منبع تغذيه :

1- منبع تغذيه DC : ولتاژ برحسب زمان مقدار ثابتي است.

اين منبع يك قطب مثبت (قرمز) و يك قطب منفي (مشكي) دارد، به عنوان خروجي منبع و ورودي آن برق شهر است.

پيچ coarse براي تنظيم ولتاژ اعمال شده بر مدار و fine براي تنظيم دقيق ولتاژ بكار مي‌رود و پيچ براي تنظيم جريان.

ولتاژ ماكزيمم 40v و جريان ماكزيمم نيز 4A براي اين دستگاه وجود دارد.

2- منبع تغذيه AC : (سيگنال ژنراتور) ولتاژ برحسب زمان تغيير مي‌كند.

با سه شكل موج مربعي، زيكزاكي و سينوسي در اين منبع روبرو هستيم.

👇محصولات تصادفی👇

دانلود طرح درس حرکات بدن علوم تجربی دانلود پاورپوینت شناخت کسر فصل دوم ریاضی پایه چهارم دبستان طرح توجيه و کارآفرینی پرورش گـاو شيري تحقیق كارگران خارجي 61ص پاورپوینت منطق درس هشتم