👈 فروشگاه فایل 👉

مفاهیم اساسی حسابداری صنعتی و طبقه بندی هزینه ها

ارتباط با ما

... دانلود ...

مفاهیم اساسی حسابداری صنعتی و طبقه بندی هزینه ها

مفاهیم اساسی حسابداری صنعتی و طبقه بندی هزینه ها

حسابداری صنعتی: شامل حسابداری مدیریت و آن بخش از حسابداری مالی است که مربوط به هزینه یابی محصول می شود. هزینه یابی محصول، اطلاعات مورد نیاز برای تهیه ترازنامه و صورت سود و زیان را در مورد قیمت تمام شده موجودی ها و قیمت تمام شده کالای فروش رفته فراهم می آورد. حسابداری مدریت شامل جمع آوری، طبقه بندی ، تلخیص، تجزیه و تحلیل و گزارش اطلاعاتی می باشد که مدریت را در برنامه ریزی ،کنترل و ارزیابی عملیات شرکت یاری نماید.

👇محصولات تصادفی👇

مولانا و سماع طرح درس فارسی پایه چهارم پاورپوینت پمپ های هیدرولیکی پاورپوینت در مورد متاگونیموس یوکوگاوایی پاورپوینت در مورد ارزیابی آزمایشگاهی واحدهای اهدائی