👈 فروشگاه فایل 👉

رساله ارشد نگرش اساطیری در ساخت خمره های تدفینی ایران باستان

ارتباط با ما

... دانلود ...

رساله ارشد نگرش اساطیری در ساخت خمره های تدفینی ایران باستان

رساله ارشد نگرش اساطیری در ساخت خمره های تدفینی ایران باستان

رشته : معماری – رساله

فرمت : word

مقدمه :

بشر از ابتدای خلقت به جابجایی و سفر می‌پرداخته است. به‌‌دست آوردن غذا، آب، امنیت یا پیدا کردن منابع جدید، انگیزه‌های اولیه انسان برای تحرک و سفر بودند. اما بعد از آنکه نیازهای اولیه بشر تأمین شد، تفکر و اندیشه سفر برای سرگرمی، لذت و کشف مکان‌های جدید، آغاز شد. مسافرت و کاوش برای یافتن چیزهای تازه، به تأمین امکانات و فناوری تدارک لوازم یا طریقه سفر، بستگی داشته است. مسافران اولیه با پای پیاده یا سوار بر حیوانات اهلی سفر می‌کردند. ساختن قایق و کشتی، سفرهای دریایی را ممکن کرد و اختراع چرخ، روش‌های جدیدی برای مسافرت بر روی زمین را امکان‌پذیر نمود.

هر پیشرفت و تکامل در دانش بشری و فناوری، فرصت‌های نوین گردشگری برای افراد انسانی را افزایش داد. در زمانی که تمدن شکل گرفت، جاده‌های بهبود پیدا کرد و حکومت‌ها برپا و مستحکم شدند، میل به سفر به منظور کشف مکان‌های جدید، کاووش برای یافتن منابع و امکانات بهتر زندگی، فراگیری دانش، بازدید و مقاصد مذهبی افزایش یافت .

توسعه صنعت گردشگری، به‌ویژه برای کشورهای در حال توسعه که با معضلاتی همچون میزان بیکاری بالا، محدودیت منابع ارزی و اقتصاد تک محصولی مواجه هستند، از اهمیت فراوانی برخوردار است. اقتصاد ایران نیز اتکای شدیدی به درآمدهای حاصل از صادرات نفت دارد و متغیرهای کلان اقتصادی آن با پیروی از قیمت جهانی نفت در طول زمان دچار نوسانات شدیدی می‌شود. روند حاکم بر متغیرهایی مانند تولید ناخالص ملی، سرمایه‌گذاری ناخالص، درآمد سرانه و غیره در سه دهه اخیر اقتصاد ایران، به روشنی نشان‌دهنده این موضوع است. از این‌رو، به‌منظور تنو ع بخشیدن به منابع رشد اقتصادی و درآمدهای ارزی و هم چنین ایجاد فرصت‌های جدید شغلی در کشور، توسعه صنعت گردشگری از اهمیت فراوانی برخوردار است؛

چرا که ایران از نظر جاذبه‌های گردشگری جزء ده کشور اول جهان قرار دارد و از پتانسیل بسیار زیادی برای جهانگردی و گردشگری بین‌المللی برخوردار است. (صباغ کرمانی و امیریان، ۱۳۷۹ص ۱۷) از این رو باید زمینه‌های توسعه گردشگری، به‌عنوان یک استراتژی از جنبه‌های اقتصادی، سیاسی و حقوقی فراهم شود

فهرست رساله ارشد نگرش اساطیری در ساخت خمره های تدفینی ایران باستان

مقدمه ۱

فصل اول: کلیات

۱-۱ مقدمه ۴

۱-۲ هدف تحقیق ۴

۱-۳ بیان مسأله و تشریح ابعاد آن ۴

۱-۴ اهمیت مسأله تحقیق ۵

۱-۵ انگیزه محقق در انتخاب موضوع ۶

۱-۶ سؤالات تحقیق ۷

۱-۷ فرضیه های تحقیق ۷

۱-۸ محدوده مطالعه و مقطع زمانی تحقیق ۷

۱-۹ مروری بر ادبیات تحقیق ۸

۱-۱۰ جمع بندی مطالب فصل اول ۸

فصل دوم: نگرش های اساطیری و تاریخی مرگ در ایران باستان

۲-۱ مقدمه ۹

۲-۲ اعتقادات و آیین ها در جوامع اولیه ۹

۲-۲-۱ تجلی دین در جوامع ابتدایی ۹

۲-۲-۲ انواع باورهای دینی ۱۰

۲-۲-۳ نیاز معنوی دستمایۀ آفرینندگی ۱۱

۲-۲-۴ مرگ و رستاخیز ۱۲

۲-۳ تدفین در اساطیر ایران باستان ۱۴

۲-۳-۱ زروان گرایی ۱۵

۲-۳-۲ آیین زرتشت ۱۷

۲-۳-۳ میترائیسم ۱۹

۲-۳-۴ آناهیتا ۲۰

۲-۳-۵ تأثیر کیش یونانی ۲۰

۲-۴ شیوه های تدفین در ایران باستان ۲۱

۲-۴-۱ استودان ۲۲

۲-۴-۲ آرامگاه های سردابه ای ۲۳

۲-۴-۳ آرامگاه چاهی با ظروف تدفین ۲۴

۲-۴-۴ قبرستان با ظروف تدفین ۲۵

۲-۴-۵ خاکستردان ۲۶

۲-۴-۶ تدفین گورخمره ای ۲۷

۲-۵ جمع بندی مطالب فصل دوم ۲۷

فصل سوم: خمره های تدفینی

۳-۱ مقدمه ۲۹

۳-۲ تدفین های خمره ای دوران پیش از تاریخ ۲۹

۳-۲-۱ چغاگاوانه ۲۹

۳-۲-۲ تپه حاجی فیروز ۳۰

۳-۲-۳ قلعه گوشه ۳۱

۳-۲-۴ اریسمان ۳۴

۳-۲-۵ سیلک ۳۵

۳-۲-۶ تپه اسماعیل آباد ۳۷

۳-۲-۷ چشمه علی ۳۷

۳-۲-۸ تپه زاغه ۳۷

۳-۲-۹ محوطه الهایی ۳۸

۳-۲-۱۰ تپه قلی درویش ۳۹

۳-۲-۱۱ تپه گیان ۴۰

۳-۲-۱۲ محوطه ازبکی ۴۱

۳-۲-۱۳ مارال تپه ۴۲

۳-۲-۱۴ کلورز ۴۴

۳-۲-۱۵ قلعه کوتی ۴۴

۳-۲-۱۶ هفت تپه ۴۵

۳-۲-۱۷ گوهر تپه ۴۸

۳-۳ تدفین های خمره ای دوران تاریخی ۴۹

۳-۳-۱ آکروپل وشهرشاهی در شوش ۵۰

۳-۳-۲ تل آپادانا ۵۲

۳-۳-۳ کنگاور ۵۲

۳-۳-۴ محوطه شیر سنگ ۵۴

۳-۳-۵ تپه خرمن ۵۴

۳-۳-۶ تپه کن یری ۵۵

۳-۳-۷ آیری زمین (تپه نخود ۵۶

۳-۳-۸ تپه پیه درق ۵۶

۳-۳-۹ تپه همت سلاله ۵۷

۳-۳-۱۰ چوجیران ۵۷

۳-۳-۱۱ گرمی ۵۷

۳-۳-۱۲ طاق بستان ۶۰

۳-۳-۱۳ گهرتپه ۶۱

۳-۳-۱۴ تنگه هرمز ۶۲

۳-۳-۱۵ تپه سنجر ۶۳

۳-۳-۱۶ نخل ابراهیمی ۶۳

۳-۳-۱۷ دستوا ۶۴

۳-۳-۱۸ ستون های سنگی در دوگور دوپا ۶۵

۳-۳-۱۹ تپه شیان ۶۶

۳-۴ جمع بندی مطالب فصل سوم ۶۷

فصل چهارم: سفال بستری مناسب جهت بروز ارزش های فکری و بصری

۴-۱ مقدمه ۷۰

۴-۲ نسبت گورخمره های سفالین با اساطیر و باورها ۷۱

۴-۳ زیبایی شناسی خمره های تدفینی ۷۳

۴-۴ جمع بندی مطالب فصل چهارم ۷۴

فصل پنجم: نتیجه گیری و تبیین فرضیات

۵-۱ فرضیه اول ۷۶

۵-۲ فرضیه دوم ۷۶

۵-۳ نتیجه گیری ۷۷

فهرست منابع و مآخذ ۸۱

فهرست جداول

فهرست تصاویر

پروژه ” رساله ارشد نگرش اساطیری در ساخت خمره های تدفینی ایران باستان “به عنوان کمک آموزشی و در راستای تکمیل مطالعات شما ، در وبسایت قرار گرفته است .

لطفا از این پروژه به عنوان پایان نامه و یا پروژه تخصصی استفاده ننمایید .

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت تئوری های مدیریت پیشرفته دانلود پاورپوینت رسانه ها در زندگی ما درس هشتم مطالعات اجتماعی پایه هشتم پروپوزال روانشناسی ارتباط شخصیت، عشق ورزی و کیفیت زندگی دانلود رایگان کتاب مذهب و متحدین با فرمت pdf مبانی اثربخشی ورزش