👈 فروشگاه فایل 👉

پاورپوینت درباره تك ياخته شناسي(آميبياز) تک یاخته های انگلی روده ای

ارتباط با ما

... دانلود ...

پاورپوینت درباره تك ياخته شناسي(آميبياز) تک یاخته های انگلی روده ای

این فایل حاوی 30 اسلاید درباره تك ياخته شناسي(آميبياز) تک یاخته های انگلی روده ای می باشد

فایل شامل:

سارکودیناها

آمیب ها

آنتامبا هیستولیتیکا

فرم مینوتا

فرم ماگنا یا هماتوفاژ

فرم کیستی

بیماریزایی

علائم بالینی

تشخیص

و..............

قسمتی از فایل:

تك ياخته شناسي(آميبياز) تک یاخته های انگلی روده ای:

فارغ از گروه هایی که زندگی آزاد دارند ، بیش از 20 گونه تک یاخته متعلق

به شاخه های مختلف در دستگاه گوارش و اعضای تناسلی انسان

مشاهده می شوند. انسان برای برخی از آنها میزبان طبیعی و برای

گروهی دیگر میزبان اتفاقی محسوب می شود.

بعضی از آنها میزبان خود کاملاً بیماریزا بوده ، تعدادی موجب اختلالات

خفیف و گروهی هم زندگی همسفره را انتخاب نمودند . به استنثای

تریکوموناس واژینالیس که انگل دستگاه ادارای /تناسلی است. باقی محل

زندگی خود را در نقاطی از لوله گوارش انتخاب نمودند.

آمیب ها:

حداقل شش گونه از آمیب های متعلق به چهار جنس، در دستگاه گوارش

انسانی شناسایی و تثبیت شده اند:

انتامبا هیستولیتیکا

انتامباکلی

انتامبا ژینژیوالیس

دی انتامبا فراژیلیس

اندولیماکس نانا

یداموبا بوتچلی

تمام این گونه ها به جز آنتامبا ژینژیوالیس که در دهان دیده می شود در

روده بزرگ زندگی می کنند.

در بین آمیب های فوق تنها انتامبا هیستولیتیکا انگل بیماریزای مهم

انسانی است.

برخی از تک یاخته های با زندگی آزاد (گونه های نگلریا واکانتامبا)، انگلهای

تصادفی انسان هستند.

و.............

👇محصولات تصادفی👇

دانلود پاورپوینت تجارت الكترونيكي در اینترنت پاورپوینت درباره برنامه گسترش ايمنسازيEPIExpanded Program on Immunization پاورپوینت Copy of اصلاح الگوی مصرف پاورپوینت وایمکس پاورپوینت زیست و ازمایشگاه تبادل گاز در جانوران