👈 فروشگاه فایل 👉

مدیریت اسلامی چیست؟

ارتباط با ما

... دانلود ...

مدیریت اسلامی چیست؟

مقدمه

در مبحث مدیریت در ساختار جامعه بالاترین مقام رهبریت، رهبریت در راس جامعه و در راس حکومت می باشد، همان طور که می دانیم نقش رهبر در پیشرفت یا عدم پیشرفت یک سازمان نقش بسیار مهم و بسزایی است. از آنجمله می توان گفت نقش رهبریت یک جامعه و قدرت تفکر و برنامه ریزی رهبر جامعه در پیشرفت جامعه از جهات مختلف بسیار حائز اهمیت است. مقام رهبریت یک جامعه تاثیر مستقیم بر مدیریت سازمانها، ارگانها و نمادهای زیر مجموعه یک جامعه دارد. پس در این مقاله به مهمترین نوع مدیریت، مدیریت فکری و فرهنگی بر جامعه می پردازیم.

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت درباره راههای عملی مقابله با مشکلات زناشویی(مهارتهای مذاکره، کنترل خشم و تعارض) دانلود پاورپوینت تولید و نیرو درس اقتصاد دهم انسانی پاورپوینت مهارت های زندگی دانلود پاورپوینت بررسی سیستم های سوپر پنل پاورپوینت در مورد قطبش