👈 فروشگاه فایل 👉

روابط اجتماعي معلمان و دانش اموزان در عصر ارتباطات‎

ارتباط با ما

... دانلود ...

روابط اجتماعي معلمان و دانش اموزان در عصر ارتباطات‎

مقدمه

جهاني را كه در آن زندگي مي‎كنيم جهان ارتباطات نام گرفته است. با كمك ماهواره‎ها و اينترنت مرزها و ديوارهاي مرئي و نامرئي فرو ريخته و دنيا به دهكده كوچكي تبديل شده است. در اين دهكده كوچك، نظام‎هاي پيشين نابود شده و يا در حال نابودي است ونظام‎هاي جديد با سرعتي وصف ناپذير در حال جايگزيني است. دگرگوني در دانش، دگرگوني در نگرش، دگرگوني در رفتارها و دگرگوني در روابط انساني و اجتماعي از دستاوردهاي اين دگرگوني است. آنچه در اين مقاله مورد بررسي است كاربرد فناوري‎هاي جديد اطلاعات و ارتباطات در آموزش و پرورش و بررسي تأثير آن در ابعاد گوناگون آموزشي، پژوهشي و اجتماعي است. بدين منظور، در اين مقاله ابتدا پيرامون وسايل جديد اطلاعات و ارتباطات و نقش آنها در آموزش و برقراري ارتباطات اجتماعي مطالبي ارائه خواهد شد و سپس به تأثير اين فناوري‎ها در كلاس‎هاي درس و نقش معلمان در اين رابطه مي‎پردازد.

👇محصولات تصادفی👇

مدیریت در فوتبال برنامه ریزی آموزشی چیست؟ پرسشنامه سنجش دامنه اتیسم دانلود پاورپوینت درس نهم بدن ما 1 علوم پایه چهارم دبستان دانلود پاورپوینت تاریخ چهارم انسانی زندگی نامه و تاریخ