👈 فروشگاه فایل 👉

مشاركت‌ اجتماعي‌ زنان‌ از ديدگاه‌ قرآن‌ و حديث‌

ارتباط با ما

... دانلود ...

مشاركت‌ اجتماعي‌ زنان‌ از ديدگاه‌ قرآن‌ و حديث‌

مقدمه

جامعه‌ انساني‌ فراهم‌ آمده‌ از انسانهاست‌ و زن‌ نيمي‌ از پيكره‌ي‌ جامعه‌ي‌ انساني‌ را تشكيل‌ مي‌دهد. اما از ديدگاه‌ اسلام‌ زن‌ تا چه‌ اندازه‌ در جامعه‌ زمينه‌ي‌ نقش‌آفريني‌ دارد و محدوده‌ي‌ مشاركت‌ اجتماعي‌ زنان‌ و حضور عيني‌ آنان‌ در جامعه‌ تا كجاست‌؟ آيا مرد مي‌تواند همسر خويش‌ را از مشاركت‌ در امور مختلف‌ اجتماعي‌ باز دارد؟ يا اينكه‌ موضوع‌ مشاركت‌ اجتماعي‌ از اهميت‌ ويژه‌ برخوردار است‌، اما با نگاه‌ همه‌جانبه‌ و دقيق‌ مورد پژوهش‌ قرار نگرفته‌ است‌. ما مسئله‌ را از زاويه‌ي‌ عقل‌، قرآن‌ و حديث‌ بررسي‌ كرده‌ايم‌ و در نهايت‌ به‌ نقد نظرات‌ مخالف‌ پرداخته‌ايم‌. در اين‌ پژوهش‌ به‌ نتايج‌ اساسي‌ ذيل‌ دست‌ يافته‌ايم‌.

1ـ عقل‌ مشاركت‌ همه‌جانبه‌ي‌ زنان‌ را تأييد مي‌كند.

2ـ قرآن‌ و حديث‌ هماره‌ زن‌ و مرد را داراي‌ هويت‌ واحدي‌ مي‌شمرد كه‌ هر دو به‌ يكسان‌ قابليت‌ استكمال‌ و رشد دارند.

👇محصولات تصادفی👇

پرسشنامه فعاليت كاريابي پاورپوینت کسب و کار هوشمند تحقیق معادلات ديفرانسيل پاورپوینت گرما وبهینه سازی(علوم هفتم) پاورپوینت چاپگر سه بعدی