👈 فروشگاه فایل 👉

دانلود پاورپوینت تناسب كودي در تغذيه گياهي

ارتباط با ما

... دانلود ...

دانلود پاورپوینت تناسب كودي در تغذيه گياهي

عنوان پاورپوینت:دانلود پاورپوینت تناسب كودي در تغذيه گياهي

فرمت: پاورپوینت قابل ویرایش

تعداد اسلاید: 38

پاورپوینت کامل و آماده ارائه

قسمتی از متن

مقدمه

نيلز بور (1885-1962) يكي از بنيانگذاران فيزيك كوانتوم در مورد چيزي كه خود او يكي از بنيان‌گذاران آن بوده است؛ جمله‌اي دارد با اين مضمون:

" اگر كسي بگويد فيزيك كوانتوم را فهميده؛ پس چيزي نفهميده است!"

گستردگي مسائل مربوط به هر فن و حرفه‌اي خصوصا بخش كشاورزي بدليل تاثير عوامل متعدد غيرقابل كنترل از قبيل شرايط اقليمي، شرايط آب، خاك و ژنتيك گياه (توقعات، مقاومت‌ها و استعداد ارقام و تاثير تنش‌ها و نهاده‌هاي مختلف بر روي آنها خصوصا برهمكنش نهاده‌ها هم بر روي يكديگر و هم بر روي گياه به حدي است كه امكان استاد شدن هيچ كس در اين زمينه وجود ندارد.

بیــن 33 تا 60 درصــد افزايش تولیدات کشــاورزی در جهان طی سه دهه گذشته مرهون کودهــای شــیمیایی (از قبیــل کودهــای نیتراته، فســفاته، پتاســه و...) بوده اســت .(FAO) اگر چه اســتفاده از این کودها در افزایش تولیــد در واحد ســطح و تامین غــذای مورد نیاز جامعه بسیار موثر است، اما مصرف نادرست و نامتعادل آنها تبعاتي را در پی خواهد داشت. متاسفانه تاكنون بيشتر تحت عنوان مصرف بيش از حد كودهاي شميائي به اين موضوع پرداخته شده است. حال آنكه براساس گزارشات مستند موسسه خاك و آب كشور، مصرف كود در كشور بسيار پايين‌تر از ميزان نياز برآورد شده توسط اين موسسه مي‌باشد. پس آنچه كه در اين خصوص بيشتر اهميت دارد مصرف متناسب و متعادل عناصر غذايي است و در توصيه‌هاي فني كارشناسي و ترويجي تاكنون از اين زاويه كمتر به بحث كود و تغذيه پرداخته شده است.

در اين مبحث ميزان مصرف كودها و زيادي يا كمي مصرف كودهاي شيميائي مدنظر نبوده و صرفا به تاثير نسبت مصرف كودهاي كشاورزي خصوصا برهمكنش آنها و تاثير اين موضوع بر عملكرد كمي و كيفي و مديريت تنش‌هاي محيطي زنده و غير زنده در محصولات كشاورزي مي‌پردازد.

اهميت رعايت تناسب كودي درتغذيه گياهي:

گياهان نيز مانند ما، به غذاهاي متنوعي نياز دارند. با اين تفاوت كه آنها ضمن اينكه در محيطي غير قابل كنترل و متاثر از عوامل متعدد زيست مي‌كنند؛ غذاي خود را كه ما بعنوان مواد يا عناصر غذايي مي‌شناسيم تامين و كليه اين عناصر غذايي را پروسس، ذخيره و در اختيار ما قرار مي‌دهند. اين موجودات زنده حدود 20 عنصر غذايي نياز دارند كه مي‌بايست تعداد اندكي از آن‌ها را از طريق هوا (كربن، هيدروژن و اكسيژن) و مابقي را از خاك تامين كنند.

اگرچه عناصر ضروري گياهان را به سه دسته پرمصرف (ماكرو)، ميان مصرف و كم مصرف (ميكرو) تقسيم مي‌كنند؛ اما اين به معناي كم اهميت بودن نقش هر دسته نسبت به دسته ديگر نيست.

در راستاي ترويج مصرف كودهاي كشاورزي، به جهت اهميت اين موضوعات، كليه عوامل دخيل در اين امر مي‌بايست تمام تلاش خود را بجاي تبليغ براي يك نوع كود و بازاريابي و فروش؛ در جهت آموزش بهره‌برداران در زمينه‌ توجيه و آموزش مسائل فني صرف كنند كه اگر بحث‌هاي فني حل شود اهداف بازرگاني نيز محقق خواهد شد:

و...

دانلود پاورپوینت تناسب كودي در تغذيه گياهي،پاورپوینت تناسب كودي در تغذيه گياهي،تناسب كودي، تغذيه گياهي،

👇محصولات تصادفی👇

دانلود پاورپوینت علف هرز قاصدک پاورپوینت درباره تأثیر بازی های رایانه ای بر سبک زندگی جوانان و نوجوانان تحقیق هوش مصنوعی تحقیق مدرنيزه و معماري معاصر ايران مبانی نظری و پیشینه جوسازمانی