👈 فروشگاه فایل 👉

اثر ريتم شبانه روزي بر عملكرد بي هوازي

ارتباط با ما

... دانلود ...

اثر ريتم شبانه روزي بر عملكرد بي هوازي

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )

تعداد صفحه : 12 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 

‏1

‏2

The effect of circadian rhythms on anaerobic petormance

‏مقاله مروري: ‏اثر ريتم شبانه‌روزي بر عملكرد بي‌هوازي

‏تأثير ريتم شبانه‌روزي روي عملكرد بي‌هوازي از ديرباز مورد توجه فيزيولوژيستهاي ورزشي بوده است در بعضي از موارد تأثير عامل ذكر شده معني‌دار بوده و در بعضي موارد تفاوت‌هاي كشف شده معني‌دار نبوده است.

‏در بعضي موارد حساسيت تست‌هاي مورد استفاده براي ارزيابي عملكرد بي‌هوازي بررسي شده است.

‏همچنين تعيين تأثير ريتم شبانه‌روزي روي اجراي بي‌هوازي در رشته‌هاي مختلف ورزشي مورد استفاده قرار گرفته است.

‏ريتم شبانه‌روزي تغييراتي را در فعاليتهاي فيزيولوژيكي طي يك دوره 24 ساعتي بوجود مي‌آورد.

(minors and waterhouse 1981)‏ بيشترين تفاوتهاي مشاهده شده در دماي مركزي بدن (Akersted 1979)‏ ضربان قلب (HR, Reilly etal 1984)‏- اكسيژن مصرفي

(VO2, Reilly and Brooks 1982, Giacomoniet al 1999)‏ و تهويه ريوي

(VE, Reilly and Brooks 1982)‏- آستانه لاكتات كه به عنوان نقطه‌اي كه لاكتات خون بطور تواني با شدت تمرين افزايش مي‌يابد تعريف مي‌شود.

‏1

‏2

(10) (Yeh ea al 1983)‏ اگر يك ريتم شبانه‌روزي براي پاسخ لاكتات خون به ورزش وجود داشته باشد. آن ممكن است بوسيله افزايش در فعاليت كاتكولامين‌ها تشريح شود. همانطور كه بوسيله Deschenes‏ و همكارانش پيشنهاد شده از آنجائيكه كاتاكولامين‌ها خصوصاً آدرنالين الگوهاي بسيار مشابهي در پاسخ به تمرين بعنوان اين يافته‌ها براي لاكتات خون، دنبال مي‌كنند (10)(Mazzeo and Marshall 1989)‏.

‏يك توضيح براي ريتم‌ شبانه‌روزي هر غلظت لاكتات خون بوسيله Dalton‏ و همكارانش توضيح داده شده كه آن ممكن است در اثر تغييرات شبانه‌روزي در دماي مركزي بدن باشد يك افزايش در دماي بدن فعاليت آنزيمهايي همانند فسفوفروكتوكيناز و لاكتات دهيدروژناز را افزايش دهد كه مي‌تواند در مقابل توليد لاكتات را طي تمرينات افزايش دهد.

‏به طور يقين اينكه آيا يك ريتم شبانه‌روزي براي غلظت لاكتات خون در پاسخ به تمرين وجود دارد يا اينكه شدت تمرين در آستانه لاكتات با ريتم شبانه‌روزي تغيير مي‌كند، برقرار نشده است

‏1

‏4

(10) (Reilly and Brooks 1982)‏.

‏اگر چه تأثير ريتم شبانه‌روزي روي VO2 Kinetics‏ و پاسخ لاكتات به تمرينات شبيه قبلاً گزارش شده تأثير ريتم شبانه‌روزي روي ارتباط بين لاكتات و پاسخ تهويه‌اي كمتر شناخته شده است. بنابراين برخي از تضادهاي درباره ارتباط بين پاسخهاي تهويه‌اي و لاكتات كه در مطالعات قبلي مشاهده شده ممكن است با ريتم شبانه‌روزي ارتباط داشته باشد. هدف بازرسي تأثير ريتم شبانه‌روزي روي ارتباط بين اندازه‌گيري در آستانه تهويه‌اي در مقايسه با آستانه لاكتات است. (11)‏ در ريتم شبانه‌روزي طبق جدول شماره 1 آستانه تهويه‌اي و آستانه لاكتات در زمانهاي مختلف روز ناشي تغييرات در متغيرهاي مربوط به آنها است.

‏جدول 1 و 2 ضريب همبستگي بين آستانه تهويه‌اي و لاكتات در زمانهاي مختلف روز.

‏نتايج نشان داده در جدول 1 همچنين مشخص كرد كه افزايش غلظت لاكتات خون قبل از بالا رفتن در VO2, VE‏ طي تمرينات فزاينده براي همه دوره‌هاي زماني استفاده شده منجر مي‌شود به اينكه ما پيشنهاد دهيم كه پاسخهاي تهويه‌اي به تمرين با تجمع لاكتات خون آغاز مي‌شود. آن همچنين نشان داد كه ريتم شبانه‌روزي هيچ تأثيري روي اين فرآيندها ندارد.

👇محصولات تصادفی👇

بررسي جايگاه و تاثير اتاق بازرگاني وصنايع و معادن در اقتصاد كشور پاورپوینت کیهان شناسی آلودگی صنعت برق تحقیق وضعيت خشونت در خانواده در ايرا تحقیق اتم