👈 فروشگاه فایل 👉

مبانی نظری و پیشینه خريد آنی

ارتباط با ما

... دانلود ...

مبانی نظری و پیشینه خريد آنی

عنوان: مبانی نظری و پیشینه تحقیق خريد آنی

فرمت ورد قابل ویرایش

تعداد صفحات: 26

همراه با رفرنس نویسی و پاورقی داخل متن

منابع کامل

ممکن است در توضیحات بهم پیوستگی در کلمات وجود داشته باشد ولی در فایل word اینگونه نیست.

خريد آنی

دردهه 1950 هنگامي كه مفهوم خريد آنی، تنها به عنوان يك مفهوم، رسميت پذيرفته شده بود¬، دركي بدين منوال گسترش يافته بود كه خريد آني يك مفهوم يك بعدي و ساده است. ادبيات آن زمان، خريد آني را مترادف و برابر با خريد بدون برنامه ريزي مي دانستند. اين تعريف كم عرض و ساده، شايد نتيجه تحقيقات محدود در اين حيطه، از جهت اينكه خريد آني مفهومي جديد درآن زمان بود. پيرون (1991) مطرح كرد كه در طي آن زمان بيشتر از مصرف كننده ، خريد مورد توجه محققان بوده است. اين ديد به خريد آني يك دهه بعد به درك كاملتري، تكامل يافت. ادبيات آن زمان، اين موضوع كه، خريد بدون برنامه¬ريزي تنها يك الزام براي خريدهاي آني است اما شرط كافي براي خريدهاي به اصطلاح آني ناميده مي¬شدند، نيست، پذيرفته شده بود. ديگر توسعه قابل توجه، رد عقيده قبلي ايجاد شده، با اين عنوان كه، خريد آني به طور مسلم يك خريد غير منطقي بوده و نمي¬توان آن را تحت تاثير قرار داد. اين نوع نگرش را مي¬توان در تحقيقات انجام شده در اين دوره كه شامل چگونه فضاي قفسه (کاکس،1964)، جمعيت شناختي مصرف كننده (کلات و ویلت ،1967) تاثيرات خريد آني مشاهده نمود. علاوه بر اين موارد، تلاشهاي در طي اين دوره براي شناسايي و طبقه بندي خريد آني به عنوان طبقات متفاوت انجام گرفته بود (نظری و قادری،1390: 130).

راك و فیشر (1995) وقوع يك خريد آنی را اين گونه تعريف مي¬كنند: « وقتي يك مصرف¬كننده تمايلي آنی، غالباً قوي و پايدار به خريد آني يك كالا پيدا مي¬كند. اين انگيزه آنی پيچيده است و ممكن است تعارض احساسي ايجاد نمايد».

خريد آنی، بدون قصد و غير عمدي است، زيرا فرد به طور فعالانه به دنبال كالاي خاصي نبوده است و هيچ برنامه¬اي براي خريد نداشته و در حال انجام عمل خريد نبوده است. مشخصه غير عمدي بودن و عدم برنامه ريزي لازمه يك خريد آنی است اما تنها معيار براي قرار گرفتن در طبقه خريد آنی نمي¬باشد. در واقع هر خريد آني حتماً بدون قصد است، اما هر خريد بدون قصدي الزاماً يك خريد آني نيست. خريد آني بدون تفكر است، زيرا اين خريد بدون انجام ارزيابي¬هاي زياد انجام مي¬پذيرد .كسي كه خريد آنی انجام مي¬دهد با احتمال كمتري پيامدهاي خريد خود را در نظر مي¬گيرد و يا درباره آن خريد فكر به دقت فكر مي¬كند. اين فرد تنها بر خشنودي آني حاصل از پاسخ به ميل خريد تمركز دارد و به حل يك مسئله از پيش ايجاد شده فكر نمي¬كند. همچنين خريد آني بي درنگ و سريع انجام مي¬شود. فاصله زماني ميان ديدن كالا و خريد آن بسیار كوتاه است و تصميم خريد بسيار عجولانه اتخاذ مي¬شود. خريد آني به خاطر جمع¬آوري اطلاعات بيشتر، مقايسه فروشگاه¬ها، گرفتن مشورت و ... به تعويق نمي¬افتد (جونز و همکاران ،2003: 508).

در دهه¬هاي اخير فرآيند تصميم¬گيري براي خريد، به طور گسترده¬اي مورد مطالعه و بررسي قرارگرفته است. موضوع اصلي در بدنه اين دانش اين است كه انتخاب¬هاي مصرف¬كننده را مي توان از ديدگاه عقلايي توصيف كرد و اين در حاليست كه يك انتخاب، پس از بررسي دقيق جنبه¬هاي متفاوت كالا و بررسي جايگزین¬های مختلف آن، انجام مي¬شود. درحالي كه در برخي موارد، مصرف كنندگان از اين حدود عقلايي خارج مي شوند. در چنين مواردي، انتخاب¬ها بدون بررسي دقيق در مورد جايگزين¬هاي موجود انجام مي¬شوند و اطلاعات كافي در رابطه با كالايي كه مشتريان به آن علاقه دارند، در دست نيست و همچنين قصدي قبلي براي خريد آن كالا وجود نداشته است در چنين لحظاتي است كه خريدهاي آني در اينترنت اتفاق مي¬افتند (نظری و بغدادی،1392: 225).

👇محصولات تصادفی👇

دانلود پاورپوینت محیط دایره ریاضی پایه پنجم دبستان پاورپوینت ویژگی های امام حسن پاورپوینت مدارهای منطقی پاورپوینت پادکست دانلود درس پژوهی حل مسئله پایه اول ابتدایی