👈 فروشگاه فایل 👉

مبانی نظری و پیشینه شایستگی‌ های رهبر

ارتباط با ما

... دانلود ...

مبانی نظری و پیشینه شایستگی‌ های رهبر

عنوان: مبانی نظری و پیشینه تحقیق شایستگی‌ های رهبر

فرمت ورد قابل ویرایش

تعداد صفحات: 22

همراه با رفرنس نویسی و پاورقی داخل متن

منابع کامل

ممکن است در توضیحات بهم پیوستگی در کلمات وجود داشته باشد ولی در فایل word اینگونه نیست.

قسمتی از متن:

یکی از رویکردهایی دردهه هاي اخیر به دنیاي مدیریت عرضه شد مفهوم شایستگی است. این مفهوم ابتدا توسط پروفسور مک کله لند در دهه 70 به عنوان پیش بینی کننده توفیق کارکنان در شغل معرفی شد. از این رو او شایستگی را مدرك گزینش توصیه کرد (زاهدی و شیخ ، 1389)

سپس در سال 1982 وي به همراه همکاران خود در کتاب شایستگی مدیر اولین تعریف از شایستگی را ارائه کرد، تعریف او از شایستگی عبارت بود از:

«ویژگی‌هاي ریشه‌ای فرد (انگیزه، خصوصیات، مهارت، نقش اجتماعی و مجموعه دانش) که او براي انجام وظیفه به کار میبرد».

رویکرد شایستگی از دهه 1990 در ادبیات مدیریت منابع انسانی مطرح و به سرعت مورد استفاده قرار گرفت.در یک بررسی از بین 30 شرکت بزرگ آمریکایی 29 شرکت در 5 سال اخیر این رویکرد را به کار بسته¬اند. هم اکنون این رویکرد در کشورهاي غربی، نه تنها مورد توجه شرکت‌ها و بنگاه هاي کسب وکار بلکه مورد استفاده و بهره گیري سازمان‌ها و شرکت‌هاي دولتی نیز قرار گرفته است (بالانتاین و نیگل،1385).

سازمان ملل متحد نیز الگوي شایستگی‌هاي خود را براي کارکنانش استخراج کرده است و در فرآیندهاي گوناگون منابع انسانی از آن بهره می برد(ابوالعلایی و غفاری،1387)

فهرست مطالب:

مقدمه

تعريف انواع شايستگي ها

شايستگى‌هاى رهبری

مدل های مختلف شایستگی

و...

👇محصولات تصادفی👇

دانلود پاورپوینت فنگ شویی طراحی مجموعه مسکونی با تاکید بر تقویت روحیه جمعی ساکنین پاورپوینت فیزیولوژی تنفس اقدام پژوهی بررسی علل ضعف دانش آموزان در درس ریاضی کتاب بیشعوری